#17 Kyla

 

Ledare

NEGATIV VÄRME ELLER låg temperatur. Avsaknad av energi. Så beskriver Wikipedia kyla. Adjektiv som beskriver något mindre bra. För kyla är sällan bra, oavsett om du bor i Ystad eller Haparanda. Föraktet för kyla verkar komma med modersmjölken. Vi hatar att frysa, halka omkull och bryta lårbenshalsen eller skotta den förbannade uppfarten sex månader om året. Inte så konstigt.

MEN DET FINNS FLER dimensioner av kyla, något som vi försöker belysa i det här numret av Magasinet Publik. Kyliga familjerelationer kan bli konsekvensen av en otrygg uppväxt i ett hem där man som barn inte blir sedd och hörd. Vad sätter det för spår i en människa? Kylan på nätterna om vintrarna är många hemlösas verklighet. Barnfamiljer utan hem ökar och utan ideella organisationer hade situationen varit ännu värre. Vi ställer oss frågan; hör hemlöshet verkligen hemma i Sverige år 2017?

ALLT ÄR DÄREMOT INTE bäcksvart. Kyla kan ge upphov till isande deckare, något vi svenskar verkar vara riktigt förtjusta i. Kyla är också förutsättningen för tillverkande av glass, också en favorit hos Svensson – vi är näst bäst på att äta glass i Europa. Kyla kan även bevara och skapa liv. Genom att frysa ned ägg kan ensamma kvinnor som vill vänta eller par med fortplantningsproblem skaffa barn. Vi har pratat med ett par som fick tvåäggstvillingar – med två års mellan rum.

KYLAN ÄR STARKT rotad i vår svenska mentalitet och är för många en del av identiteten. Vi undviker varandras blickar och delar ogärna säte med främlingar på bussen. Vi är introverta och avståndstagande. Det finns faktiskt forskning på det men vid närmare granskning är det inte bara dåligt. Allt detta och lite till läser du i det sjuttonde numret av Magasinet Publik.

Varmt välkomna in i kylan.

chef större