Om magasinet

Magasinet Publik är ett samhällsmagasin som produceras av JMG-studenter. I varje nummer väljer vi ett nytt tema och skriver om intressanta livsöden och samhällsfenomen i alla kategorier.

Redaktion

 

Rebecka Adin

Chefredaktör

 

Karin Zwinkels

Sidplanerare/Skribent

Alva Nyblom

Sidplanerare/Skribent

Madeleine Laine

Skribent

Akiko Ahlstrand

Skribent

Carl Liliebäck

Skribent

Jakob Kerren

Skribent

Sara Höglund

Skribent

Hanneloes Grezel

Skribent/Marknadsföringsansvarig

Amanda Pettersson

Illustratör/Skribent

KONTAKT
magasinpublik@gmail.com

UTGIVNING
Två gånger per år.

UPPLAGA
150 exemplar

TRYCK
Tregraf

ANSVARIG UTGIVARE
Clara Fritzon